Solució de problemes instal·lació de CentOS 7

Opcions del programa d'instal·lació de CentOS 7

El programa d'instal·lació que s'executa de manera automàtica, si per d'executar mostrant algun missatge d'error, pot invocar mitjançant la comanda setup. Aquesta comanda només aquesta disponible des de la imatge d'instal·lació. Un cop instal·lat CentOS 7, aquest programa ja no està disponible per a l'usuari.

la comanda setup, Té les següents opcions:

 • --source: per indicar en quina partició (/dev/sdb1 o el que sigui) hi ha la font de la instal·lació, que és on hi ha el fitxer root.img.
 • --disk: per indicar-en què disc (/dev/sda o el que sigui) es vol instal·lar
 • --force: força a que s'instal·li sense importar si hi ha un sistema o no
 • --step: per executar un o més passos (separats per coma si són múltiples passos)

La llista de pasos es:

 • 1: Detectant coses
 • 2: Montar la font de la instal·lació
 • 3: Crear particions
 • 4: Formatejar particions
 • 5: Montar les particions de desti
 • 6: Escriure els fitxers del desti
 • 7: Montar les particions de dispositius
 • 8: Configurar els fitxers del desti
 • 9: Desmontar les particions del desti
 • 10: Desmontar la font

Aquestes opcions del setup, permeten esmenar alguns errors que poden produir-se en el procés d'instal·lació.

Motius i solucions als problemes en la instal·lació de CentOS 7

A continuació es mostren alguns errors i com es poden solucionar:

 • DISK NOT FOUND:
  • Motiu: No es troba un disc on poder instal·lar el sistema
  • Solució: Amb l'argument --disk, Se li pot indicar en què disc volem instal·lar CentOS 7
 • Partitions FOUND:
  • Motiu: El disc on es va a instal·lar el sistema ja té particions
  • Solució: Amb l'argument --force, Se li pot indicar que forci la instal·lació sense fer aquesta comprovació
 • SOURCE NOT FOUND:
  • Motiu: No es troba el disc que conté les imatges per a la instal·lació
  • Solució: Amb l'argument --source, Se li pot indicar el disc i partició que conté els fitxers necessaris per fer la instal·lació


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577