Comptes

Aquesta aplicació li permet portar un control de les diferents comptabilitats.

Llistat de comptes

En el llistat de comptes podrà trobar les columnes més importants del registre:

 • Codi.: Codi numèric que identifica el compte.
 • Nom: Nom del compte.
 • Descripció: Descripció del compte.

Opcions del llistat

Sobre cada registre. Podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

 • Consultar / Edita / Suprimeix registre.

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Formulari de comptes

Aquesta és l'aplicació de comptes, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades de les diferents comptes classificats en diferents pestanyes: dades principals, logotip, factures, dades sobre les modificacions del registre i assignacions a carpetes.

Pestanya Dades del compte

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades del compte. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

 • Nom (*): Nom del compte.
 • Descripció: Descripció del compte.

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un forma de pagament.

Pestanya Logotip

En aquesta pestanya podreu visualitzar i modificar la configuració del logotip del compte.

 • Posició i mesures del logotip:
  • X: Eix horitzontal, distància de la col·locació del logo des de la coordenada 0,0, valor expressat en mil·límetres.
  • I: Eix vertical, distància de la col·locació del logo des de la coordenada 0,0, valor expressat en mil·límetres.
  • Ample: Ample del logotip en paper, expressat en mil·límetres.
  • Alt: Alt del logotip en paper, expressat en mil·límetres.
 • Fitxers logotip:
  • Fitxer del logo actual: Visualització del logo actual.
  • Nou fitxer (només JPEG): En cas que vulgui canviar el logotip, seleccioneu aquí el nou arxiu, només formats (JPEG).
 • Colors en els documents PDF generats:
  • Línies: Color de les línies que s'utlizan per dibuixar caixes, línies de columnes i de files, etc ...
  • Títols: Color dels títols utilitzats en els documents generats.
  • Textos: Color del text normal que s'utilitzés en els documents generats.

Pestanya configuració factures

En aquesta pestanya podreu visualitzar i modificar la configuració de les factures d'aquest compte.

 • Nom de l'impost (es suma): Nom de l'impost a utilitzar, impostos que s'han de sumar a factures.
 • Valor per defecte (només si es fa servir): Valor de l'impost.
 • Nom de l'impost (es resta): Nom de l'impost a utilitzar, impost que s'han de restar en factures.
 • Valor per defecte (només si es fa servir): Valor de l'impost.
 • Primera línia de peu: Text que anirà al peu de la factura.
 • Segona línia de peu: Text que anirà al peu de la factura.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Carpetes

Trobareu més informació sobre opcions de carpetes en la ayuda general.


Línies de PHP
15,430
Línies de JS
13,186
Línies de XSLT
2,498
Línies de XML
2,397
Línies de CSS
591
Línies de SQL
211