Requeriments tècnics

Dependències mínimes

Per aprofitar tot el potencial de SaltOS, el sistema que allotgi el programari ha de satisfer els següents requisits mínims:

 • Servidor web: Apache, Cherokke o Nginx
 • PHP 5.2 o superior: PHP 7 y HipHop també estan suportats
 • Suport per MariaDB, el nou MySQL realment lliure, o SQLite3:
  • 2 drivers de SQLite3 mitjançant: Classe PDO i Classe SQLite3
  • 3 drivers de MariaDB (MySQL) mitjançant: Classe PDO, les funcions mysqli_ * i les antigues funcions mysql_*
 • Suport extra per altres bases de dades:
  • 2 drivers de SQLServer (MsSQL) mitjançant: Classe PDO y les funcions mssql_*
 • Suport per GD2 des de PHP (php-gd)
 • Suport per a processat XSLT (php-xml)
 • Suport per multy-byte (php-mbstring)

Dependències extres

A més existeixen prestacions addicionals que requereixen l'ús d'executables disponibles en altres paquets:

 • unoconv: per convertir documents de múltiples formats a PDF utilitzant OpenOffice 3.0 o superior per al visor de PDF 's en línia.
 • soffice:
 • pdftotext: per convertir els documents PDF en text pla per ser indexat a la base de dades
 • text2wave: per convertir el text pla en àudio per al sistema de notificacions per veu
 • lame: per convertir de wav a mp3 per reduir l'ample de banda usat
 • apertium: per a realitzar traduccions entre parells d'idiomes
 • aspell: per realitzar correccions de text
 • which: per localitzar els binaris per executar
 • pdftoppm: per convertir els documents PDF en imatges per a ser processats per tesseract.
 • convert: per convertir les imatges en altre imatges de format conegut.
 • tesseract: software de OCR per obtenir text de les imatges.
 • timeout: per controlar el temps d'execució de les comandes.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577