Usuaris

Aquesta aplicació li permet portar un control de tots usuaris amb accés a l'aplicació.

Llistat d'usuaris

En el llistat d'usuaris podrà trobar les columnes més importants del registre:

 • Codi.: Codi numèric que identifica l'usuari.
 • Usuari: Nom d'accés a l'aplicació.
 • Grup: Grup al que pertany l'usuari.
 • Nom: Nom real de l'usuari.
 • Email: Compte de correu de contacte de l'usuari.
 • Actiu: Determina el compte aquesta bloquejada.
 • Entrada: Determina l'inici de l'horari permès per a accedir a l'aplicació.
 • Sortida: Determina el final de l'horari permès per a accedir a l'aplicació.
 • Dies: Determina els dies que l'usuari té permès entrar a l'aplicació.
 • Connectat: Determina si l'usuari està connectat en aquest moment.

Opcions del llistat

Sobre cada registre. Podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

 • Consultar / Edita / Suprimeix registre.

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Formulari d'usuaris

Aquesta és l'aplicació d'usuaris, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades dels usuaris classificats en diferents pestanyes: dades principals, permisos per aplicació, grup del usuari, permisos per registre, informació subscrits, comptes de correu, dades sobre les modificacions del registre, ...

Pestanya Dades de l'usuari

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades de l'usuari. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

 • Usuari (*): Nom de l'usuari.
 • Grup (*): Grup al que pertany l'usuari.
 • Clau: Clau d'accés.
 • Repetiu clau: Repetició de la clau d'accés per descartar errors d'escriptura.
 • Aplicació (*): A quin tipus de contacte pertany aquest usuari.
 • Registre (*): Que contacte específic pertànyer aquest usuari.
 • Actiu: Serveix per bloquejar el compte momentàniament.
 • Entrada (*): Hora d'inici de permís d'accés a l'aplicació.
 • Sortida (*): Hora final de permís d'accés a l'aplicació.
 • Accés setmanal: Dies de la setmana que es permet l'accés a l'aplicació.

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un usuari.

Pestanya permisos per aplicació

En aquesta pestanya podrà aplicar permisos específics per usuari.

Pestanya Grups de l'usuari

En aquesta pestanya es pot assignar a grups a usuaris específics.

Pestanya Permisos per registre

En aquesta pestanya podrà bloquejar registres específics en rellevància amb la confidencialitat.

Pestanya Feeds configurats

En aquesta pestanya podreu configurar tots els feeds necessaris per a aquest usuari.

Pestanya Comptes de correu

Amb aquesta pestanya podrà afegir tots els comptes de correu que hagi de gestionar l'usuari.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577