Tipus d'esdeveniment

Aquesta aplicació li permet portar un control de tots tipus d'esdeveniment que s'utilitzen en l'aplicació esdeveniments.

Llistat de tipus d'esdeveniment

En el llistat de tipus d'esdeveniment podrà trobar les columnes més importants del registre:

  • Codi.: Codi numèric que identifica del tipus d'esdeveniment.
  • Nom: Nom del tipus d'esdeveniment.
  • Descripció: Descripció del tipus d'esdeveniment.

Opcions del llistat

Sobre cada registre. Podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

  • Consultar / Edita / Suprimeix registre.

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Formulari de tipus d'esdeveniment

Aquesta és l'aplicació de tipus d'esdeveniment, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades del tipus d'esdeveniment classificats en diferents pestanyes: dades principals, dades sobre les modificacions del registre i assignacions a carpetes.

Pestanya Dades del tipus d'esdeveniment

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades del tipus d'esdeveniment. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

  • Nom (*): Nom del tipus d'esdeveniment.
  • Descripció: Descripció del tipus d'esdeveniment.

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un forma de pagament.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Carpetes

Trobareu més informació sobre opcions de carpetes en la ayuda general.


Línies de PHP
15,445
Línies de JS
12,568
Línies de XSLT
2,498
Línies de XML
2,401
Línies de CSS
591
Línies de SQL
211