Pressupostos

Aquesta aplicació li permet portar un control de tots els pressupost realitzats a l'empresa.

Llistat de pressupostos

En el llistat de pressupostos podrà trobar les columnes més importants del registre:

 • Codi.: Codi numèric que identifica el pressupost.
 • Client: Perquè client s'ha realitzat el pressupost.
 • Pressupost: Nom que se li ha donat al pressupost.
 • Data: Data de realització del pressupost.
 • Tasques (€) (*): Import del total de tasques planejades en el pressupost.
 • Prod. (€) (*): Import total de tots els productes inclosos en el pressupost.
 • Total (€) (*): Import total del pressupost.
 • Estat: Estat actual del pressupost (Sense enviar, enviat, acceptat, cancel·lat, parat).
 • NT: Nombre de tasques planejades en el pressupost.
 • NP: Nombre de productes inclosos en el pressupost.
 • NC: Nombre de comentaris introduïts sobre aquest pressupost.
 • NF: Nombre de fitxers vinculats amb aquest pressupost.

(*) Al final de llistat s'inclou el sumatori d'aquestes columnes, tingui en compte que el resultat només inclou les columnes visibles per pàgina.

Opcions del llistat

Sobre cada registre. Podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

 • Consultar / Edita / Suprimeix registre.
 • Amb aquesta acció se li portés a la creació d'un nou registre fent servir les dades de l'actual.
 • Descarregar PDF amb les dades del registre. (más info sobre PDF)
 • Mostra dades a través del Visor-PDF.
 • Preparés un correu amb el pressupost seleccionat adjuntat com arxiu PDF.

Aquest llistat disposa a més de les següents accions seleccionant diversos pressupost simultàniament:

 • Descarregar els pressupost seleccionats a un fitxer en format. PDF.
 • Visualitzar els pressupost seleccionats en format. PDF en pantalla.
 • Preparés un correu amb els pressupostos seleccionats adjuntats com arxius PDF.

Opcions de filtre

Gràfiques i estadístiques

En aquesta pestanya podreu veure les estadístiques sobre quants pressupost té en cada estat, podent detectar pics i baixades de feina abans que succeeixin i així poder prendre mesures per mitigar aquests moments crítics.

Formulari de pressupostos

Aquesta és l'aplicació de pressupost, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades del pressupost classificats en diferents pestanyes: dades principals, objectius del pressupost, proposta funcional, proposta tècnica, informació addicional, tasques del pressupost, productes del pressupost, condicions del pressupost, fitxer adjunts, dades sobre les modificacions del registre, ...

Pestanya Dades del pressupost

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades del pressupost. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

 • Possible client: Per poder vincular el pressupost amb un possible client.
 • Campanya: Per enllaçar en cas que el pressupost hagi estat. Comanda gràcies a una campanya comercial concreta.
 • Client: Per poder vincular el pressupost amb un client.
 • Projecte: Per poder vincular el pressupost amb el projecte a realitzar i després poder veure desviacions.
 • Nom (*): Nom que se li vulgui donar al pressupost.
 • Data: Data de realització del pressupost.
 • Estat (*): Estat en què es troba el pressupost (Sense enviar, enviat, acceptat, cancel·lat, parat).
 • Descripció: Descripció general del pressupost.
 • Taula resum: En aquesta taula es pot trobar el total d'hores de tasques, unitats de productes, i l'import total del pressupost.

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un pressupost.

A més, a la primera pestanya té uns botons d'acció.

 • Afegir contacte: El portés al formulari de nou contacte perquè pugui omplir la informació pertinent i ho relacionés directament amb aquest client.
 • Afegir acta: El portés al formulari de nova acta perquè pugui omplir la informació pertinent i ho relacionés directament amb aquest client.
 • Afegir esdeveniment: El portés al formulari de nou esdeveniments perquè pugui omplir la informació pertinent i ho relacionés directament amb aquest client.

Pestanya d'Objectius

En aquesta pestanya podrà descriure els objectius del pressupost. Podeu escriure directament en la caixa de text, i anar afegint textos predefinits amb el selector que aquesta sota de la caixa de text.

Pestanya de Proposta funcional

En aquesta pestanya podrà descriure proposta funcional del pressupost. Podeu escriure directament en la caixa de text, i anar afegint textos predefinits amb el selector que aquesta sota de la caixa de text.

Pestanya de Proposta tècnica

En aquesta pestanya podrà descriure la proposta tècnica del pressupost. Podeu escriure directament en la caixa de text, i anar afegint textos predefinits amb el selector que aquesta sota de la caixa de text.

Pestanya d'Informació addicional

En aquesta pestanya podrà descriure informació addicional que no s'hagi especificat en altres apartats del pressupost. Podeu escriure directament en la caixa de text, i anar afegint textos predefinits amb el selector que aquesta sota de la caixa de text.

Pestanya de Tasques

En aquesta pestanya pot incloure, modificar o eliminar totes les tasques a realitzar vinculades en aquest pressupost.

 • Taula Resum: En aquesta taula podrà veure diferent informació sobre les tasques incloses en el pressupost, total d'hores, preu mitjà, import total d'hores.
 • Llista de tasques: En aquesta llista podrà anar afegint, modificant o eliminant tantes tasques com siguin necessàries, els camps que inclou són: descripció de la tasca, hores necessàries, preu unitari, descompte, total tasca.

Pestanya de Productes

En aquesta pestanya pot incloure, modificar o eliminar totes els productes vinculades a aquest pressupost.

 • Taula Resum: En aquesta taula podrà veure diferent informació sobre els productes inclosos en el pressupost, total d'unitats, import total de productes.
 • Llista de productes: En aquesta llista podrà anar afegint, modificant o eliminant tants productes com siguin necessaris, els camps que inclou són: descripció del producte, unitats, preu unitari, descompte, totalment productes.

Pestanya de condicions

En aquesta pestanya podrà descriure les condicions a què està subjecte el pressupost. Podeu escriure directament en la caixa de text, i anar afegint textos predefinits amb el selector que aquesta sota de la caixa de text.

Pestanya Nous fitxers

Pestanya Dades del registre


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577