IVA s

Aquesta aplicació li permet portar un control de tots els IVA s que utilitzi l'entitat.

Llistat d'IVA s

En el llistat d'IVA s podrà trobar les columnes més importants del registre:

  • Codi.: Codi numèric que identifica a l'IVA.
  • Nom: Nom d'IVA.
  • Descripció: Descripció d'IVA.
  • IVA (%): Percentatge d'IVA.

Opcions del llistat

Sobre cada registre. Podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

  • Consultar / Edita / Suprimeix registre.

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Formulari d'IVA

Aquesta és l'aplicació d'IVA, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades dels IVA classificats en diferents pestanyes: dades principals, dades sobre les modificacions del registre i assignacions a carpetes.

Pestanya Dades de l'IVA

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades de l'IVA. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

  • Nom (*): Nom d'IVA.
  • IVA (%): Percentatge d'IVA.
  • Descripció: Descripció d'IVA.

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un IVA.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Carpetes

Trobareu més informació sobre opcions de carpetes en la ayuda general.


Línies de PHP
15,430
Línies de JS
13,186
Línies de XSLT
2,498
Línies de XML
2,397
Línies de CSS
591
Línies de SQL
211