Grups

Aquesta aplicació li permet portar un control de tots grups de l'aplicació.

Llistat de grups

En el llistat de grups podrà trobar les columnes més importants del registre:

  • Codi.: Codi numèric que identifica el grup.
  • Nom: Nom del grup.
  • Descripció: Descripció del grup.

Opcions del llistat

Sobre cada registre. Podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

  • Consultar / Edita / Suprimeix registre.

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Formulari de grups

Aquesta és l'aplicació de grups, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades dels grups classificats en diferents pestanyes: dades principals, permisos per aplicació, dades sobre les modificacions del registre, ...

Pestanya Dades del grup

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades del grup. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

  • Usuari (*): Nom del grup.
  • Descripció: Descrpció del grup.

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un grup.

Pestanya permisos per aplicació

En aquesta pestanya podrà aplicar els permisos al grup.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577