Grups

Aquesta aplicació li permet portar un control de tots grups de l'aplicació.

Llistat de grups

En el llistat de grups podrà trobar les columnes més importants del registre:

  • Codi.: Codi numèric que identifica el grup.
  • Nom: Nom del grup.
  • Descripció: Descripció del grup.

Opcions del llistat

Sobre cada registre. Podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

  • Consultar / Edita / Suprimeix registre.

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Formulari de grups

Aquesta és l'aplicació de grups, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades dels grups classificats en diferents pestanyes: dades principals, permisos per aplicació, dades sobre les modificacions del registre i assignacions a carpetes.

Pestanya Dades del grup

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades del grup. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

  • Usuari (*): Nom del grup.
  • Descripció: Descrpció del grup.

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un grup.

Pestanya permisos per aplicació

En aquesta pestanya podrà aplicar els permisos al grup.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Carpetes

Trobareu més informació sobre opcions de carpetes en la ayuda general.


Línies de XML
61,145
Línies de PHP
18,765
Línies de JS
15,640
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
706