Documents

El gestor documental de SaltOS, li permetrà organitzar i compartir els seus documents i arxius.

Podrà relacionar els documents pujats amb un client o projecte per mantenir una perfecta organització de la seva documentació.

Els documents no pujaran solts, sinó que pot agrupar-los, com si es tractés de carpetes. D'aquesta manera pot guardar diverses versions d'un mateix document o diversos documents amb la mateixa finalitat.

Llistat

El llistat mostrarà els paràmetres més important de les diferents carpetes o contenidors de fitxers. Les dues últimes columnes, NC  i NF, Li mostren el nombre de comentaris i el nombre de fitxers de la carpeta respectivament.

 • Codi.: Codi numèric que identifica el document.
 • Data i hora: Moment en què es puja el document per primera vegada.
 • Client: Client amb el qual aquesta vinculat el document.
 • Projecte: Projecte amb el qual aquesta vinculat el document.
 • Nom: Nom del document.
 • NC: Nombre de comentaris afegits.
 • NF: Nombre de fitxers afegits.

Opcions del llistat

Sobre cada registre podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

 • Consultar / Edita / Suprimeix registre.

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Formulari de documents

Aquesta és l'aplicació de documents amb ella podrà afegir, modificar, visionar i descarregar els documents. Les dades del document estan classificats en diferents pestanyes. Dades principals, comentaris, fitxer adjunts, dades sobre les modificacions del registre, ...

Pestanya Dades del document

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades de client. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

 • Client: Per enllaçar el document amb un client concret.
 • Projecte: Per enllaçar el document amb un projecte concret.
 • Nom (*): Nom del fitxer.
 • Descripció (*): Descripció del contingut de l'arxiu.

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un document.

Creació

A l'hora de crear un nou contenidor o carpeta, indiqueu el nom i la descripció del mateix. Recordeu introduir noms significatius ja que aquests li facilitaran les recerques posteriors. Pot relacionar opcionalment el contenidor o carpeta amb un client i / o projecte.

Per afegir nous fitxers, feu clic a la pestanya Nous fitxers adjunts  i indiqui el fitxer fent clic al botó Seleccionar arxiu  (El text del botó pot variar en funció del navegador o sistema operatiu). Si voleu afegir més fitxers, feu clic a Afegir fitxer  i repetiu el procés anterior.

Recordeu que la quantitat i grandària dels fitxers pot quedar limitat per les característiques del servidor en el qual s'allotja SaltOS. Si experimentés problemes a l'hora de pujar fitxers, intenti pujar-los d'un en un i verifiqui que la mida dels mateix no excedeixi les capacitats del servidor.

Modificació

La modificació d'una carpeta o contenidor d'arxius, us permetrà modificar els mateixos paràmetres que en el procés de creació. Addicionalment pot afegir un comentari.

Si voleu afegir més fitxers, feu clic a Nous fitxers adjunts.

Consulta

La manera de consulta li permet consultar les dades de la carpeta així com descarregar els fitxers adjunts.

Per accedir directament al detall del client o projecte relacionat, feu clic al botó situat al costat del desplegable corresponent.

Per descarregar individualment els fitxers adjunts, feu clic al botó Descarregar  del llistat, dentra la pestanya Fitxers adjunts. Si voleu descarregar diversos fitxers, marqui el checkbox  corresponent i feu clic a Descarregar fitxers seleccionats. S'obrirà un fitxer comprimit en format ZIP  que contindrà els fitxers seleccionats.

Si desitja consultar en fitxer amb el visor intern de SaltOS, feu clic a Visor PDF. Tingueu compte que el format del fitxer ha de ser un document o una imatge.

Pestanya Comentaris

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Fitxers adjunts

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Nous comentaris

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Nous fitxers

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,636
Línies de JS
11,609
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577