Contactes

Aquesta aplicació li permet portar un control de tots els seus contactes.

Llistat de contactes

En el llistat de contactes podrà trobar les columnes més importants del registre:

 • Codi.: Codi numèric que identifica el contactes.
 • Client: Nom del client vinculat amb el contacte.
 • Nom: Nom del contacte.
 • Projecte: Nom del projecte vinculat amb el contacte.
 • Telèfon fix: Telèfon fix principal per posar-nos en contacte.
 • Telèfon mòbil: Telèfon mòbil principal per posar-nos en contacte.
 • Compte de correu: Compte de correu principal per posar-nos en contacte.

Recordeu: Els esdeveniments es poden organitzar arrossegant-los a la carpeta d'usuari que desitgi.

Opcions del llistat

Sobre cada registre podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Formulari de contactes

Aquesta és l'aplicació de contactes, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades del contacte classificats en diferents pestanyes. Dades principals, comentaris, fitxer adjunts, gràfiques i estadístiques sobre les compres realitzades, dades sobre les modificacions del registre i assignacions a carpetes.

Pestanya Dades del contacte

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades de contacte. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

 • Client: Per poder vincular el contacte amb un client.
 • Proveïdor: Per poder vincular el contacte amb un proveïdor.
 • Projecte: Per poder vincular el contacte amb un projecte en concret.
 • Empleat: Per poder vincular el contacte amb un empleat nostre.
 • Nom (*): Nom comercial del contacte.
 • Cognoms: Cognoms del contacte.
 • Càrrec: Càrrec que exerceix en el seu lloc de treball.
 • Mostrar com (*): Aquest el és nom que s'utilitzés en els llistat i selectors, es pot utilitzar per referir-se al sobrenom o nick.
 • Comentaris: Comentaris sobre el contacte.
 • Direcció: Direcció del contacte, es fa a documents legals com ara factures, contractes, etc ..
 • País: País del contacte, es fa a documents legals com ara factures, contractes, etc ..
 • Província: Província del contacte, es fa a documents legals com ara factures, contractes, etc ..
 • Població: Població del contacte, es fa a documents legals com ara factures, contractes, etc ..
 • Codi postal: Codi postal del contacte, es fa a documents legals com ara factures, contractes, etc ..
 • Email: Compte de correu principal de contacte és la que es visualitzés en tots llistats.
 • Web: Web principal de contacte és el que es visualitzés en tots llistats.
 • Nombre Fix: Fix principal de contacte és el que es visualitzés en tots llistats.
 • Nombre Mòbil: Mòbil principal de contacte és el que es visualitzés en tots llistats.
 • Nombre Fax: Fax principal de contacte és el que es visualitzés en tots llistats.
 • Comentari: Per poder indicar comentaris sobre aquest contacte.

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un contacte.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Carpetes

Trobareu més informació sobre opcions de carpetes en la ayuda general.


Línies de PHP
15,430
Línies de JS
13,186
Línies de XSLT
2,498
Línies de XML
2,397
Línies de CSS
591
Línies de SQL
211