Com funciona SaltOS Labs

En aquesta secció podrà consultar en què noves funcionalitats estem treballant i en quina fase es troben.

Informació de les diferents fases d'un paquet de funcionalitats:

 • Fase d'anàlisi: {C}S'ha aprovat la incorporació d'un paquet de funcionalitats i està en fase d'estudi. Penseu que en aquesta part del procés poden variar les funcionalitats o afegir noves. Verifiqui de tant en tant la situació del paquet per veure els canvis que es puguin produir.
 • Fase de desenvolupament: El paquet s'està desenvolupant un cop finalitzat l'anàlisi. En aquesta part del procés els canvis realitzats al paquet solen ser mínims.
 • Versió Nightly: El paquet s'està desenvolupant però ja és funcional, i es pot provar i testejar, des d'aquest moment pot descarregar les actualitzacions del paquet cada nit amb els canvis realitzats.  Tingueu en compte que el paquet no està finalitzat, recomanem no aplicar mai en instal·lacions en producció, és una versió per a desenvolupadors, testeig i per veure noves funcionalitats.
 • Publicat: El paquet ha estat publicat i està inclòs en la versió estable del projecte. Paquet per a instal·lacions en producció.
Si desitja més informació contacti amb nosaltres a: saltos.labs@saltos.org

Nou SaltOS 4

S'està treballant en la nova versió de SaltOS 4 que es caracteritza per:

 • Codi del client basat 100% en javascript
 • Codi del servidor basat en PHP
 • Comunicació entre client i servidor en JSON.
 • Bootstrap com a llibreria per al UI.
Paquet en fase de desenvolupament.

50% Completat

Nou SaltOS 3.9

S'està treballant en la nova versió de SaltOS 3.9 que es caracteritza per:

 • Es el pas previ a la versió 4.0.

Paquet en versió nightly.

100% Completat

Nou SaltOS 3.7

S'està treballant en la nova versió de SaltOS 3.7 que es caracteritza per:

 • Es el pas previ a la versió 4.0.

Paquet en versió nightly.

100% Completat

Nou SaltOS 3.5

S'està treballant en la nova versió de SaltOS 3.5 que es caracteritza per:

 • Actualització de les llibreries
 • Reducció del codi redundant
 • Nous temes gràfics
 • Unificació de l'entorn desktop de l'entorn mobile.

Paquet en versió nightly.

100% Completat

Nou sistema per visualitzar l'ajuda.

S'ha realitzat un canvi en la forma de mostrar l'ajuda, ara es consulta des d'un pop-up amb històric perquè pugui navegar per l'ajuda, a més s'han afegit noves pàgines d'ajuda per a les diferents aplicacions que incorpora SaltOS

Paquet publicat.

100% Completat

Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577