Descarregar versió servidor

La versió de SaltOS per a servidor, és l'opció recomanada per nosaltres. Permet l'execució de SaltOS de forma remota i només requereix d'un servidor amb PHP. Per obtenir el màxim rendiment, és recomanable Instal·lar totes les dependències.

Nightly

Fitxer TGZ amb tot el codi de SaltOS llest per utilitzar des d'un servidor. La versió stable s'actualitza quan s'allibera una nova release i la versió nightly s'actualitza diàriament amb els últims desenvolupaments.

CentOS 7

Fitxer ISO amb una imatge auto-instal·lable de CentOS 7 i SaltOS pre-instal lat. Aquesta ISO permet instal·lar SaltOS en 5 minuts i li proporciona un servidor amb tots els requeriments instal·lats. Important: la clau de root es toor

Descarregar documentació de SaltOS

A continuació, pot descarregar la documentació del projecte SaltOS:

Manual

Fitxer PDF que conté el manual d'usuari, ideal per als usuaris finals.

FAQs

Fitxer PDF que conté les FAQs, ideal per a administradors i desenvolupadors.

Descarregar logos de SaltOS

Des d'aquí, pot descarregar els logos de SaltOS en els diferents formats i combinacions de colors.

Logos

Fitxer ZIP que conté tots els logos en format vectorial, ideal pels dissenyadors que necessiten les fonts i en format PNG amb fons transparent, ideal per utilitzar en documents.

Notes de les descarregues

  • El paquet per SaltOS inclou el codi base i un instal per configurar l'accés d'administrador.
  • En la versió per a sistemes GNU/Linux format RPM, pot ser necessari afegir --nogpgcheck en usar la comanda yum install.
  • La versió servidor requereix d'un servidor web amb suport per a PHP.
  • La versió escriptori no requereix cap programari addicional ja que s'executa en local com una aplicació tradicional d'escriptori.

Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577