05/07/2016

Detalls de la nova release de SaltOS (r8126)

Screenshots, New release

Josep Sanz

Aquesta nova release apareix després de gairebé 1 anys de treball i com sempre, també aporta noves funcionalitats com les que es descriuen a continuació:

Correcció d'errors:

Com sempre, una nova release, ha de corregir els errors detectats, tant pels desenvolupadors com per part dels usuaris.

En aquest aspecte, s'han solucionat alguns errors interns causats pel nou sistema d'indexació i les noves funcions de control de registres que causaven que en ocasions no es mostraran les dades de forma correcta.

També s'ha arreglat un error bastant rar que es produïa només en versions de Google Chrome en dispositius mòbils.

Actualització de les llibreries de tercers:

També s'han actualitzat a les últimes versions totes les llibreries de tercers per tenir el codi el més actual possible i sobretot, lliure de fallades de seguretat, en la mesura del possible.

  • CKEditor
  • jQuery, jQuery UI i jQuery Mobile
  • PHPMailer
  • PDF.js
  • PHPExcel
  • TCPDF
  • Codemirror
I algunes més ...

Nova versió de PHP

S'ha afegit i validat el suport per a PHP 7.0, de manera que SaltOS ja està preparat per funcionar en entorns amb PHP 7.0 de forma estable. Fins ara, els usuaris que volien utilitzar PHP 7.0 havien de fer servir una versió nightly igual o superior a la r7769 que es va publicar l'1 de setembre del 2015.

Neteja del codi:

S'han esborrat llibreries que no es feien servir directament en SaltOS 3.1 i que existien únicament per al desenvolupament de SaltOS 4.0.

Noves prestacions:

S'ha afegit la nova prestació de les vistes prèvies, una prestació que permet veure els screenshots de les webs que afegim a l'aplicació de favorits i que és possible gràcies a 2 comandaments: wkhtmltoimage i xvfb-run.

Nous idiomes:

S'ha afegit l'Espanyol-Amèrica Llatina, gràcies a l'aportació d'Hector Ruben Echaniz


Línies de XML
63,557
Línies de PHP
14,948
Línies de JS
14,450
Línies de T2T
3,499
Línies de XSLT
2,640
Línies de SQL
1,678